ValeTuDoPromotion

W imieniu Międzynarodowej Organizacji Furo jak i własnym dziękuję sensei Kamil Bazelak i sensei Małgorzata Ubowska za zorganizowanie pierwszych Mistrzostw Europy Furo w Wiśniowej Górze. Podziękowania za ich pośrednictwem składam również władzom gminy i powiatu za pomoc i wsparcie naszych wspólnych, szczytnych celów.  Medalistom, uczestnikom, naszym trenerom i widzom dziękuje za uczestnictwo i przybycie. Dzięki wam wszystkim możliwa stała się ta impreza popularyzująca wzniosłe zasady Furo. Osu! Shihan J.S

Categories: Bez kategorii 0 like