ValeTuDoPromotion

Regulamin gal WLC- Warriors of Life Championship – WLC RULES

Postanowienia ogólne.

1. Zawodnicy walczący zawodowo i półzawodowo na galach WLC – Warriors of Life Championship są zobowiązani do wykonania badań lekarskich we własnym zakresie i ubezpieczenia NNW przed każdą walką.
2. Zawodnicy są badani przed walką między innymi przez pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Zawodnicy mający stwierdzone nadciśnienie w wartościach powyżej 160/100 nie będą dopuszczani do walki z uwagi na ryzyko wystąpienia udaru mózgu podczas walki. Warunkiem dopuszczenia jest ustabilizowanie ciśnienia krwi do norm określonych w medycynie.
3. Zawodnicy przystępujący do walki nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających takich jak narkotyki, dopalacze.
4. W narożniku każdego walczącego zawodnika mogą być tylko i wyłącznie dwie osoby, trener i asystent trenera.
5.Zawodnik jest zobowiązany posiadać własny sprzęt, tj. ochraniacz szczęki, suspensorium, rękawice do MMA lub do K-1 (10oz). Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy organizator gali WLC zapewnia własne rękawice zawodnikom.

Zasady walki MMA

1. Walka zawodowa toczy się na dystansie 3 rund x 5 minut, a półzawodowa na dystansie 3 rund x 3 minut. Walka o pas mistrzowski toczy się na takim samym dystansie.
2. Oprócz oczywistych faui zabronione są również uderzenia łokciami w głowę w pozycji stojącej i leżącej, a także dźwignie skrętowe na kolana.
3. W przypadku nieumyślnej kontuzji (rozcięcia łuku brwiowego lub głowy) walka kończy się przegraną osoby kontuzjowanej, z uwagi na niezdolność do walki. Wyjątkiem jest walka o pas mistrzowski. W takiej sytuacji orzeka się NO CONTEST.
4. Walka zostaje przerwana w sytuacji, kiedy jeden z zawodników przestaje się bronić w pozycji stojącej, lub leżącej, a zadawane uderzenia mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu.
Walka może zakończyć się również poddaniem lub nokautem.
5.W przypadku nieumyślnego kopnięcia poniżej pasa zawodnik pokrzywdzony ma pięć minut na dojście do siebie. W razie niemożności kontynuacji walki orzeka się werdykt — NO CONTEST. W przypadku powtarzających się kopnięć poniżej pasa faule zostają uznane za celowe i orzeka się przegraną przed dyskwalifikację zawinionego.
Podobnie rzecz się ma, jeśli pojedyncze (jednorazowe) kopnięcie poniżej pasa jest ewidentnie celowe. W takiej sytuacji orzeka się przegraną przed dyskwalifikację zawinionego.
6. Zabrania się jakiegokolwiek obrażania swojego przeciwnika podczas walki. Walka to rywalizacja sportowa, która ma służyć przykładem sportowym.
7. Za niegodne i naruszające normy obyczajowe zachowanie podczas walki zawodnik walczący w oktagonie może zostać zdyskwalifikowany i orzeka się jego przegraną.
8. Za niegodne i nieodpowiednie zachowanie narożnika zawodnika, bądź też jego kibiców wobec jego przeciwnika lub narożnika trenerskiego walka może zostać przerwana, a zawodnik zdyskwalifikowany.

Zasady walki K-1

1. Walka zawodowa toczy się na dystansie 3 rund x 3 minut, a półzawodowa na dystansie 3 rund x 2 minut.
2. Oprócz oczywistych faulów zabronione są również uderzenia łokciami w głowę i kopnięcia kolanem w klinczu.
3. Dozwolone jest zadanie jednego kopnięcia kolanem przy uchwycie za głowę, następnie uchwyt należy zerwać.
4. Nie ma limitu liczeń zawodnika w danej rundzie. Sędzia ringowy na podstawie swojego doświadczenia rozstrzyga, czy zawodnik może kontynuować walkę, czy też nie.
5. W przypadku nieumyślnej kontuzji (rozcięcia łuku brwiowego lub głowy) walka kończy się przegraną osoby kontuzjowanej, z uwagi na niezdolność do walki. Wyjątkiem jest walka o pas mistrzowski. W takiej sytuacji orzeka się NO Contest.
6. W przypadku nieumyślnego kopnięcia poniżej pasa zawodnik pokrzywdzony ma pięć minut na dojście do siebie. W razie niemożności kontynuacji walki orzeka się werdykt — NO Contest. W przypadku powtarzających się kopnięć poniżej pasa faule zostają uznane za celowe i orzeka się przegraną przed dyskwalifikację zawinionego.
7. Zabrania się jakiegokolwiek obrażania swojego przeciwnika podczas walki. Walka to rywalizacja sportowa, która ma służyć przykładem sportowym.
8. Za niegodne i naruszające normy obyczajowe zachowanie podczas walki zawodnik walczący w oktagonie może zostać zdyskwalifikowany i orzeka się jego przegraną.
9. Za niegodne i nieodpowiednie zachowanie narożnika zawodnika, bądź też jego kibiców wobec jego przeciwnika lub narożnika trenerskiego walka może zostać przerwana, a zawodnik zdyskwalifikowany.