ValeTuDoPromotion

10th kyu pomarańczowy pas Europejskie Centrum Karate

Dachi waza:
– Fudo Dachi
– Yoi Dachi
– Heiko Dachi
– Zenkutsu Dachi
– Kumite-Dachi
Tsuki waza):
– Seiken Tsuki (Jodan Chudan Gedan)
– Seiken Oi Tsuki (Jodan Chudan Gedan)
Uke waza:
– Seiken Jodan Uke
– Seiken Gedan Barai
Geri waza:
– Mae-geri
– Hiza Geri
– Kin Geri
Kumite No Waza:
– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa, Kosa
– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa
Ne-Waza
1. Wyjścia z dosiadu
2. Ude-garami w dosiadzie
3. Dojime-Waza
Nage-Waza
1.O-soto-gari
Ćwiczenia:
– 15 seiken (10 seiken dzieci)
– 10 kopnięć samurajskich
– 20 „brzuszków”
Kumite: 5 x 1 minuta (dzieci 3 x 1 minuta)
Ju-Jitsu: 5 x 1 minuta (dzieci 3 x 1 minuta)

9th kyu pomarańczowy pas z niebieską belką Europejskie Centrum Karate
Dachi waza:
-Sanchin-Dachi
Tsuki waza:
-Kizami-Tsuki/Gyaku Tsuki
Uke waza:
– Seiken Soto-Uke
– Seiken Uchi-Uke
Geri waza:
– Mae-keage
– Uchi-mawashi-keage
Renzoku-Waza
– Fudo-Dachi Kake Wake-Uke
– Zenkutsu-Dachi Gedan-Barai
– Soto-Uke Chudan Gyaku-Tsuki (Ippon Kumite)
Ne-Waza
1. Wyjścia z pozycji bocznej
2. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
4.Kuzure-Kami-Shiho-Gatame( boczna 240)
Nage-Waza
1.De-ashi-barai
2.Morote-gari
Ćwiczenia:
– 20 seiken (15 seiken dzieci)
– 15 kopnięć samurajskich
– 30 „brzuszków”
Kumite: 5 x 1 minuta (dzieci 3 x 1 minuta)
Ju-Jitsu: 5 x 1 minuta (dzieci 3 x 1 minuta)