ValeTuDoPromotion

Pierwszy dzień obozu na Jurze w Jaroszowcu. Zaliczyliśmy spacer do rezerwatu Pazurek. Dzieci zrobiły też 1,5 godzinny trening Kihon Kyokushin.


Pierwszy dzień obozu na Jurze. Zaliczyliśmy spacer do rezerwatu Pazurek. Dzieci zrobiły też 1,5 godzinny trening Kihon Kyokushin.

Categories: KyodoKyokushin 0 like

Leave a Reply