ValeTuDoPromotion

Wymagania egzaminacyjne Kihon i Kata:
10 kyu
Postawy (Dachi)
• Yoi Dachi
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
• Kumite Dachi

Uderzenia (tsuki):
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken sanbon tsuki
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Kumite
• Kizami tsuki jodan/Gyaku tsuki jodan (mae-ido)

Bloki(uke):
• Seiken jodan uke (age-uke)
• Seiken mae gedan barai (fudo-dachi, zenkutsu-dachi)

Kopnięcia (geri)
• Hiza geri
• Kin geri
• Mae geri chudan
…………………………………………………………………………………………………
9 kyu
Postawy (Dachi)
• Sanchin Dachi
• Kokutsu Dachi
• Musubi Dachi

Uderzenia
• Uraken shomen uchi
• Seiken ago uchi
• Seiken kagi tsuki

Kumite
• Mae mawashi uchi jodan/ Gyaku mawashi uchi jodan (mae-ido)

Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
• Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri)
• Mae geri jodan
• Mae keage Chusoku
• Uchi mawashi keage heisoku

Kata
• Taikyoku Sono ichi
• Taikyoku Sono ni
………………………………….
8 kyu
Postawy

• Kiba dachi

Uderzenia
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken mawashi uchi
• Seiken yama tsuki

Kumite
• Mae shita tsuki jodan/ Gyaku shita tsuki jodan (mae-ido)

Bloki
• Seiken oroshi uke
• Seiken morote chudan uchi uke
• Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia
• Mawashi geri haisoku (gedan, chudan, jodan)
• Soto mawashi keage teisoku
• Yoko keage sokuto

Kata
• Taikyoku Sono San
…………………………………………………………………………………………………
7 kyu
Postawy

Neko ashi dachi

Uderzenia
• Uraken jodan uchi uchi
• Uraken chudan uchi uchi
• Uraken sayu uchi
• Uraken hizo -uchi
• Tettsui oroshi ganmen uchi
• Tettsui kome kami uchi
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Kumite
• Kizami tsuki/gyaku tsuki (mae ido, ushiro ido, yoko ido)

Bloki
• Shuto mawashi uke

Kopnięcia
Mawashi geri gedan i chudan
Yoko geri gedan (kansetsu geri)

Kata
• Pinan Sono Ichi
……………………………………………………………………………………………….
6 kyu
Postawy

• Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (uraken)
• Age jodan tsuki
• Awase tsuki
• Uraken ganmen oroshi uchi
• Ushiro mawashi uraken uchi
• Ushiro mawashi tettsui uchi

Uderzenia palcami (nukite)
• Nihon nukite (jodan)
• Yonhon nukite (jodan, chudan)

Kumite
• Kizami tsuki/gyau tsuki (ushiro yoko ido)

Uniki (furi-mi)
•mae-kaga-mi
•yoko-furi-mi
•mawashi-furi-mi
•ushiro-furi-mi

Zasłony
• Uraken-morote-uke
• Shuto-morote-uke

Bloki
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
• Seiken uchi uke/ seiken gedan barai
• Seiken soto uke/ seiken gedan barai

Kopnięcia
• Yoko geri sokuto chudan
• Yoko geri sokuto jodan
• Mawashi geri chusoku (gedan, chudan, jodan)
• Ura mawashi geri

Kata
• Pinan sono ni
………………………………………………………………………………………………
5 kyu
Postawy

• Moro ashi dachi

Uderzenia
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan hiji ate
• Chudan hiji ate

Bloki
• Shotei uke (jodan, chudan, gedan)

Kumite
• jodan-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• jodan-hiji-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• soto-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• uchi-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• oroshi-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• gedan-barai/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• uraken-morote-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki
• shuto-morote-uke/kizami -tsuki i gyaku tsuki

Kopnięcia
• Ushiro geri (chudan, jodan)

Kata
• Pinian sono san
………………………………………………
4 kyu
Postawy

• Heisoku dachi
• Uchi hachiji dachi

Uderzenia
• Shuto sakotsu uchi
• Shuto sakotsu uchi komi
• Shuto ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi

Bloki
• Shuto mae mawashi uke
• Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia
• Ushiro kakato geri
• Ushiro yoko geri

Kopnięcia z wysoku (tobi)
• Mae tobi geri
• Mawashi tobi geri
• Hiza tobi geri

Kata
• Sanchin no kata
…………………………………………………………………………..
3 kyu
Postawy

• Kake dachi

Uderzenia
• Age hiji uchi (jodan)
• Ushiro hiji uchi
• Oroshi hiji uchi
• Ushiro mawashi hiji uchi

Kopnięcia
• Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia z wysoku (tobi)
• Yoko tobi geri

Kata
• Pinan Sono Yon
…………………………………………………………………………………………………..
2 kyu
Uderzenia

• Hiraken tsuki (jodan, chudan)
• Hiraken oroshi uchi
• Hiraken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)

Bloki
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia
• Ushiro mawashi geri
• Ushiro mawashi keage

Kata
• Pinan sono go
• Gekisai dai
• Sokugi Taykyoku Sono Ichi, Ni, San, Yon, Go
……………………………………………………
1 kyu
Uderzenia

• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)

Bloki
• Kake uke jodan
• Chudan haito uchi uke

• Kopnięcia
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Gedan kakato mawashi geri

Kopnięcia z wyskoku
• Ushiro mawashi tobi geri
• Ushiro kakato tobi geri
• Ushiro yoko tobi geri
• Ushiro soto mawashi keage tobi geri

Kata
• Yantsu
• Tsuki no kata
………………………………………………………………….
WYMAGANIA NA STOPNIE EGZAMINACYJNE DAN
1 dan
Uderzenia

Morote haito uchi (jodan, chudan)
Haito uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki
• Morote kake uke (jodan, chudan)
• Morote haito uke (chudan)
• Osai uke

Kata
• Tensho No Kata
• Saiha
………………………………………………………………………………………..

2 dan
Uderzenia

• Toho uchi jodan
• Keiko uchi

Bloki
• Hiji uke chudan
• Shotei morote uke gedan
• Shuto morote uke gedan

Kata
• Kanku Dai
• Gekisai Sho
• Seienchin
………………………

3 dan
Kata

• Garyu
• Seipai
• Sushi ho

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JU-JITSU

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE JU-JITSU
Ne-waza kumite (walki) – na każdy stopień

10 kyu – pas pomarańczowy
Ukemi waza:
ushiro ukemi
hidari yoko ukemi
migi yoko ukemi
mae ukemi (zempo-ukemi)

Chugaeri waza(przewroty)
Mae-chuageri
Ushiro-chugaeri

Techniki ju-jitsu
uchwyt kumi-kata
Łączenie rąk podczas obchwytów:
w zamek, w klin, w haczyk, w wydłużony zamek, za pomocą przeplatania palców

Obalenia:
Gedan-kake-gake

Pozycje:
Tate-gatame
Shiho-gatame
Dojime-gatame

Sposób uchwytu
Kumite-Kata

Dźwignie
Ude-garami
……………………….
9 kyu

Pozycje:
Kami-shiho-gatame
Kame-gatame

Obalenia:
Ichi-ashi-gari
Morote-gari
Ashikubi-gari

Dźwignie:
Ude-garami stojąc
Kimura stojąc
Ikkyo/Nikkyo
________________________________________
8 kyu

Pozycje:
Ushiro-shiho-gatame

Obalenia
Morote-gari ( na skos – wersji zapaśniczej)
Ushiro-mawashi-gari (Obalenie zza pleców)

Podcięcia
O soto gari
De ashi barai

Nage waza (rzuty)
Shiho nage
Uki-goshi

Dźwignie
Kimura/shiho-gatame
Kimura/ dojime gatame
Ikkyo/tate gatame

Duszenia
Hadake-jime

Techniki ju-jitsu:
1.Uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu przez naciśnięcie kantem dłoni podstawy nosa przeciwnika oraz kontratak
2.Obrona przed trzymaniem z przodu za kołnierz dwoma rękoma przez uderzenie przeciwnika oraz wykonanie dźwigni na staw łokciowy.
3.Uwolnianie się z uchwytu jednorącz
4.Uwalnianie się z uchwytu oburącz

________________________________________

7 kyu
Renzoku-ukemi-chugaeri
(pady i przewroty kombinowane)

Nage-waza (rzuty)

O goshi (rzut przez duże biodro)

Ne -waza (walka na ziemi)
Osaekomi(trzymania)
Kesa-gatame (trzymanie opasujące)
Makura-kesa-gatame (trzymanie opasujące z „podkładką”)

Duszenia
Sankakkei -jime (Zapięcie klamry na karku w dojime-gatame, jako uke i tori)
Sankakkei -jime (stojąc)

Techniki ju-jitsu
1. Uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu
przez wykonanie rzutu przez nogę
2. Uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu
przez poderwanie nogi i wykonanie kopnięcia lub dźwigni na stopę
3. Uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi z boku)
przez naciskanie pod nos kciukiem i wciągnięcie w gilotynę
4. Uwolnienie się z chwytu za włosy (z przodu)
przez wykonanie dźwigni na staw nadgarstkowy i obalenie przeciwnika
5. Obrona przed mae-geri
przez poderwanie nogi w górę i obalenie przeciwnika
6. Obrona przed duszeniem (z przodu)
7. Obrona przed zagrożeniem pistoletem
8. Obrona przed ciosem nożem (z góry) – (ude-garami)
________________________________________
6 kyu
Nage-waza (rzuty)

O soto otoshi (zastawienie nogi i przepchnięcie)
Seoi otoshi (rzut przez bark z obniżeniem)
Tubi nage (obalenie przez biodro -obejmujemy kark)
O uchi gari(rzut przez duże wewnętrzne podcięcie nogi)
Ko uchi gari (rzut przez małe wewnętrzne podcięcie nogi)

Ne -waza (walka na ziemi)
Osaekomi(trzymania)

Kata gatame (trzymanie barkowe)

Dźwignie:
Kimura w shiho-gatame z przełożeniem nogi za głowę
Ude-garami (broniąc się z gardy)
Mae ude hishigi juji gatame (Balaha z dosiadu)

Duszenia
Tsuyoi – jime (a.stojąc; b. po wciągnięciu do dojimme-gatame; c. z pozycji dojime gatame)
Ura -Tsuyoi -jime

Techniki Ju-Jitsu
1.Obrona przed duszeniem (z tyłu)
2. Uwalnianie rąk uchwyconych w dole i w górze
3. Uwalnianie z uchwytu oburącz i jednorącz za ubranie
4.Uwalnianie ręki uchwyconej jednorącz w dole
5.Uwalnianie ręki uchwyconej jednorącz w górze
-te-nagashi-kumi/ oroshi-hiji/uraken-jodan-uchi-uchi/Ura -Tsuyoi -jime
6.Uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole i w górze.
________________________________________

5 kyu
Nage -waza (rzuty)

Goshi-guruma (rzut przez biodro z objęciem karku)
Tawara-gaeshi
Tomoe-nage(rzut poświęcenia)

Ne -waza(walka na ziemi)
osaekomi(trzymania)
Ushiro-kesa-gatame(odwrotne trzymanie opasujące)
Kuzure-kesa-gatame(łamiące trzymanie opasujące)

Shime -waza(duszenia)
Nami-juji-jime(naturalne duszenie krzyżowe-nachwytem)

Dźwignie
Yoko ude hishigi juji gatame (Balaha z pozycji bocznej)
Ushiro yoko ude hishigi juji gatame (Balaha z pozycji bocznej odwrotna)
Mae Ude hishigi juji gatame (Balaha z gardy)
Ashikubi gatame (Taktarow)
Ura ichi ashikubi gatame (Krab na jedną nogę)

Duszenia
Sankaku(kei)-jime (Trójkątne duszenie ramieniem stojąc)
Sankaku(kei)-jime (Trójkątne duszenie ramieniem w pozycji dosiadu i w pozycji bocznej)

Techniki ju-jitsu
1. Obrona przed pchnięciem nożem ( z przodu) – kote-gaeshi i shiho-nage
2. Uwalnianie rąk
3. Chwyty transportowe
________________________________________
4 kyu
Nage-waza (rzuty)

Tai otoshi (rzut z obniżeniem tułowia)
Seoi nage (rzut przez bark)
Sumi-gaeshi(rzut za pomocą piszczela przez siebie po skosie)
Uchi-mata(rzut za pomocą nogi przez wewnętrzne udo)

Ne waza (walka na ziemi)- osaekomi(trzymania)
Yoko-shiho-gatame(boczne trzymanie czworoboczne)

Shime -waza(duszenia)
Gyaku-juji-jime(odwrotne duszenie krzyżowe-podchwytem)

Dźwignie
Ura ni ashikubi gatame (Krab na dwie nogi)

Techniki ju-jitsu
Obrona przed kopnięciem (mawashi-geri), przez uchwyt za kołnierz i podcięcie/tsuki
________________________________________
3 kyu
Nage-waza (rzuty)

Hikkomi-gaeshi(rzut w tył przez siebie za pomocą piszczela trzymając pas przeciwnika)
Ashi-guruma (rzut przez nogę w przód)
Harai-goshi (rzut biodrowy zagarniający)
Sukui-nage (rzut w tył z poderwaniem nóg)
O-soto-guruma(duże podcięcie nóg i przetoczenie w tył przez nogę)

Shime -waza(duszenia)
Okuri-eri-jime (duszenie przesuwanym kołnierzem-od tyłu)
Kita minami jime (Duszenie w pozycji północ-południe)
Kame jime (Duszenie z pozycji bocznej poprzez przełożenie ręki pod szyją (uke jest w pozycji żółwia) -2 sposoby)

Techniki ju-jitsu
1. Obrona przed cięciem nożem zamachowym
________________________________________
2 kyu
Nage-waza (rzuty)

Kawazu-gake (rzut za pomocą oplecenia nogi od wewątrz i na zewnątrz)
Kata-guruma (rzut przez bark)
Morote seoi nage (oburęczny rzut przez bark)
Yoko-otoshi(rzut boczny z obniżeniem ciała)
Atama nage(rzut z chwytem za głowę przez siebie)
Atama otoshi (rzut za głowę z przetoczeniem przeciwnika)

Ne-waza (walka na ziemi)
Shime -waza(duszenia)
Kata-juji-jime (jednostronne duszenie krzyżowe-nachwytem, podchwytem)
Kata ha jime (duszenie skrzydłowe kołnierzem przez zablokowanie karku od tyłu)
________________________________________
1 kyu
Nage-waza (rzuty)

Mae guruma nage (suplex przodem)
Ushiro guruma nage ( suplex tyłem)
Ura nage
Kami-basami ( nożyce kraba)
Hane-goshi ( rzut biodrowy za pomocą przyłożenia ugiętej nogi)
Ushiro-goshi(kontra na kopnięcie z poderwaniem atakującego w górę)+zastosowanie
Sode-tsuri-komi-goshi(rzut przez wyniesienie biodrem i uchwytem za rękaw)
Sasae-tsuri-komi-aschi(rzut przez wychylenie,podcięcie)